Regelmatig melden medewerkers zich ziek met vage lichamelijke en stressgerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Het is voor de werkgever in dergelijke gevallen lastig om inzicht te verkrijgen in wat er in het privéleven of op het werk van de medewerker speelt en hier adequaat op te reageren. Psychische problemen bij medewerkers zijn vaak complex. Zeker omdat ze gerelateerd zijn aan het werk, de thuissituatie en/of de persoon zelf of een combinatie van deze factoren. Met preventieve coaching is het mogelijk te voorkomen dat de medewerker ziek wordt en het ziekteverzuim oploopt.

Ziekteverzuim voorkomen én beperken

De ervaring leert dat de begeleiding van medewerkers die uitgevallen zijn met stressgerelateerde klachten vaak veel tijd kost. Snel en helder inzicht in wat er speelt en de mogelijkheden tot interventie zijn voor zowel de medewerker als de werkgever van groot belang.

Voor de werkgever zorgt dit voor inzicht in het herstelproces en voor de werknemer voor directe ondersteuning, daar waar in de reguliere zorg wachttijden zijn. Het ziekteverzuim kan op deze manier worden beperkt en de goede relatie tussen werknemer en werkgever blijft behouden. Maar gelukkig kan dat ook anders, namelijk voorkòmen dat een medewerker ziek thuis komt te zitten.

‘Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voor de chaos intreedt’ – Lao Tse

Preventieve coaching

Preventie is een belangrijk toepassingsgebied van coaching. De kosten van verzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief coachingstraject.

Een coachingstraject duurt (doorgaans) 6 tot 8 sessies voor medewerkers die behoefte hebben aan inzicht, tips en tools om verder te komen in hun werk én in hun persoonlijke leven. Maar ook om te voorkomen dat de medewerker (langdurige) uitvalt door stressgerelateerde klachten. 

Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is essentieel bij het vinden van een oplossing en het voorkomen van verzuim. Wordt er echter te lang gewacht met preventieve coaching dan is het vaak niet te voorkomen dat een medewerker toch bezwijkt onder de problemen en er zelf niet meer uitkomt en zich uiteindelijk ziek meldt.

Coaching na uitval medewerker

Het doel van deze dienstverlening is het zoveel mogelijk bekorten van de verzuimduur. De uitgevallen medewerker met mentale problematiek wordt adequaat ondersteund en begeleid. Voor de werkgever impliceert deze vorm van dienstverlening het zo beperkt mogelijk houden van de (financiële) schadelast als gevolg van improductiviteit van de betreffende werknemer. 

Als de medewerker ziek thuis zit met stressgerelateerde klachten, dan kan een coachingstraject het re-integratie- of outplacementproces helpen versnellen. In doorgaans 10 tot 15 sessies werken we aan het versterken van de vitaliteit en vervolgens aan het behoud daarvan. Er komt ruimte voor herstel en evenwicht van de medewerker, waardoor deze weer volledig zijn of haar potentieel kan benutten. 

Psychosociale begeleiding kan worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

Duur van een coachingstraject: zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig is

De duur van het coachingstraject is sterk afhankelijk van de hulpvraag.  De aard van de hulpvraag, maar ook de betrokkenheid en inzet spelen van de medewerker spelen hierbij een rol. Het traject is gericht op een zo snel mogelijke terugkeer in het eigen dan wel ander passend werk bij de eigen werkgever.

Coachingstraject op maat en géén wachtlijsten

Wil je samen werken aan het duurzaam inzetbaar houden van jouw medewerkers? We kijken we wat het beste past in jouw situatie en samen zorgen we ervoor dat jouw medewerkers weer goed mee kunnen draaien in het team en optimaal kunnen presteren. Ik werk niet met wachtlijsten, jouw medewerkers kunnen binnen 1 à 2 weken bij mij terecht.

Meer weten hoe een coachingstraject verloopt? Lees verder