Teamtraining
Je stress de baas

 

Omgaan met werkdruk en stress op de werkvloer

Hoe zorg je ervoor dat jouw team of jouw medewerkers op een gezonde manier met werkdruk omgaan? Dat er een goede balans tussen werk en privé is, zodat ze optimaal kunnen presteren. Er wordt hard gewerkt en soms ervaren medewerkers dat het toch niet goed genoeg blijkt te zijn. Er dreigen of vallen regelmatig medewerkers uit en daardoor neemt de werkdruk en de belasting voor de collega’s nog eens extra toe.  Je wilt iedereen op een gezonde manier laten samenwerken en tegelijkertijd de prestaties verbeteren. 

Voorkom overbelasting

Stress, overspannenheid en burnout zijn een bekend verschijnsel in de maatschappij. Er is inmiddels ook veel bekend over hoe langdurige stress deze klachten kan veroorzaken. Nog belangrijker is dat medewerkers zelf veel kunnen doen om te voorkomen dat ze ziek worden door stressgerelateerde klachten. 

Voorkomen van stress

Wanneer je als organisatie veel van je mensen verwacht, dan is het ook verstandig dat er preventieve aandacht is voor het onderwerp ‘stress‘, om te voorkomen dat die verwachtingen bij sommige medewerkers hun tol eisen. 

In de teamtraining ‘Je stress de baas’ leren de deelnemers de oorzaken en signalen van stress  bij zichzelf en bij collega’s herkennen. Ze leren te kiezen voor wat voor hen belangrijk is en maken hun eigen oplaadprofiel waarmee ze voorkomen dat werkdruk  teveel vat op ze krijgt. Daarnaast ervaren ze op een interactieve manier aan  welke knoppen ze kunnen draaien om met minder stress en met meer rust, plezier en energie in het leven te staan. 

 

Tevreden en gezonde medewerkers 

Het resultaat van die preventieve aandacht is tevreden en gezonde medewerkers die bij kunnen blijven dragen aan de successen van de organisatie. Het helpt om het stressniveau bij medewerkers of binnen teams op een gezonde manier in te zetten om tot optimale prestaties te komen. 

Met de teamtraining ‘Je stress de baas’ kun je samen met je eigen team aan de slag om beter om te gaan met stress. Daarbij is werkdruk niet de enige component. De training is verhelderend in de zin van het herkennen van signalen en oorzaken, vergroot de bewustwording rondom energievreters en energiegevers en is confronterend in de zin van het belang van het maken van keuzes en problemen met het doorbreken van patronen hierbij. 

Jan Verschure

Manager Bibliotheken Regio Zuid, Bibliotheek Midden-Brabant

Wie zijn wij? 

Deze training wordt verzorgd door Irene Bex van  Coachpraktijk Irene Bex en Marc Spruit van MenS | Durf te groeien. 

Irene Bex

Irene was werkzaam als officemanager bij een groot bedrijf en signaleerde dat stress een enorme invloed heeft op prestaties en ziekteverzuim. Met haar achtergrond als leerkracht speciaal onderwijs, coach, stress- en burnoutspecialist en trainer deelt ze graag haar kennis en ervaring. Haar uitleg en adviezen zijn helder, bruikbaar en toegespitst op de dagelijkse praktijk. 

Marc Spruit

Marc Spruit werkt als teamcoach (trainer) en als interim leidinggevende in de de financiële dienstverlening.  Zijn jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden en ontwikkelen van teams en de mensen binnen die teams zet hij met veel plezier in. Hij helpt mensen het inzicht en vertrouwen op te bouwen voor het zetten van hun eerste of volgende stap in hun groei! 

Resultaten 

Collega’s…

• herkennen waar hun  stress vandaan komt
 • leren  signalen en oorzaken herkennen bij zichzelf en elkaar
• kunnen stressvolle situaties beter het hoofd bieden
• weten beter hoe ze hun energiebalans  optimaal houden
• vergroten de balans tussen  draagkracht en draaglast
• leren chronische stress te transformeren naar  gezonde stress 

 

“Het was een zeer prettige training. Ik ben me bewust geworden van stress zowel op werkgebied als privé. Je kon zaken voor jezelf noteren en je hoefde niet alles met iedereen te delen. Het stressspel was zowel leuk als zinvol.”
“Het was erg leuk! Er heerste een goede sfeer. Het is goed om eens bewust bezig te zijn wat mij allemaal stress geeft. Ik heb veel geleerd!” 
“Bewustwording is stap 1 in het maken van andere keuzes.
“Veel afwisseling in de training. Het is een soort van wake-upcall. Fijn dat alles weer eens benoemd wordt wat betreft stress op het werk als privé en wat je eraan kunt doen. Fijne ervaring!”

Individuele begeleiding 

Naast teamtrainingen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling, verzorgt Coachpraktijk Irene Bex ook individuele begeleiding aan medewerkers.  Korte preventieve coaching of stress- en burnoutbegeleiding voor jouw medewerker helpt om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. Jouw medewerker leert beter om te gaan met bestaande problemen en herstelt sneller van een stressvolle situatie, zodat deze zijn/haar volledige potentieel kan benutten.   

Neem contact op

Wil je werken aan het duurzaam inzetbaar houden van jouw medewerkers? Wil je onderzoeken wat wij voor jouw medewerkers kunnen betekenen? Of wil je gewoon even sparren?  We zorgen ervoor dat jouw medewerkers weer goed mee kunnen draaien in het team en optimaal kunnen presteren.