Coaching medewerkers

Wij halen het beste uit jouw medewerkers

 

 

Coachpraktijk Irene Bex adviseert, ondersteunt en begeleidt bedrijven en organisaties bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Wanneer er binnen jouw organisatie hard wordt gewerkt, kunnen medewerkers behoefte hebben aan coaching om zich persoonlijk en in hun werk verder te kunnen ontwikkelen. Maar ook wanneer er binnen jouw organisatie  medewerkers overbelast zijn of dreigen uit te vallen kan coaching helpen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding helpt de medewerker om zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen en ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen. De medewerker leert beter om te gaan met bestaande situaties en herstelt sneller van stressvolle situaties. 

Begeleiding kan worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

Verbeteren van persoonlijke effectiviteit

Verbeteren van communicatie in de werksituatie

Aanpassingsproblemen bij verandering van functie

Aanpassingsproblemen bij organisatieveranderingen

Werkgerelateerde problemen

Motivatieproblemen

(Werk)stress, overspannenheid en burnout

Verzuimpreventie

Hoge werkdruk

Re-integratie en outplacement

Loopbaanontwikkeling

Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op werk

‘Als de moed naar je schoenen zakt,
dan zit het precies daar waar het moet zijn, 
om de eerste stap te zetten’

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Een coachingstraject is voor medewerkers die  behoefte hebben aan inzicht, tips en tools om verder te komen in hun werk én in hun persoonlijke leven

Mijn coach heeft inzichtelijk kunen maken waar mijn verbeterpunten liggen en wat ik er zelf aan kan doen. Ik kan beter omgaan met zaken die ik voorheen lastig vond.

Stress- en burnoutbegeleiding

 Als jouw  medewerker vastloopt, dreigt vast te lopen of ziek thuis zit met stressgerelateerde  klachten (gestrest, overspannen of burnout), dan kan individuele begeleiding het traject van re-integratie, outplacement of loopbaanbegeleiding helpen versnellen. 

Er komt ruimte voor herstel en evenwicht van de medewerker, waardoor deze weer zijn of haar potentieel volledig kan benutten.

Loopbaanbegeleiding

In een gecombineerd persoonlijk traject gaan we tijdens tien contactmomenten aan de slag met de hulpvraag van jouw medewerker.

Thema’s kunnen zijn:

• Onduidelijkheden binnen de werksituatie
• Koersbepaling werk of carrière
• Ondersteuning bij veranderingen in de werksituatie
• Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik
• Hulp bij het maken van keuzes

WhatsApp-ondersteuning (optioneel)

Jouw medewerker ontvangt tijdens het coachingstraject regelmatig begeleiding via WhatsApp. Dit houdt in dat we regelmatig meekijken met de medewerker waar deze tegenaan loopt tussen de sessies in. 

Op deze manier werken we tussen de sessies door aan het integreren en verankeren van gedrag wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid en waardoor de veerkracht en balans van jouw medewerker wordt verhoogd.  

Hoe verloopt een coachingstraject? 

  • Oriënterend gesprek met werkgever 
  • Werkgever ontvangt een offerte op maat 
  • Een intakegesprek ter kennismaking met de medewerker 
  • De medewerker heeft een persoonlijke sessie (1x p. 2 weken) 
  • De medewerker krijgt opdrachten mee voor thuis en op het werk 
  • WhatsApp-ondersteuning  voor de medewerker (optioneel) 
  • Eindevaluatie met medewerker 
  • Eindevaluatie met medewerker en werkgever (optioneel)

Duur van een coachingstraject…

…zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig is 

De duur van het coachingstraject is sterk afhankelijk van de hulpvraag. De aard van de hulpvraag en ook de betrokkenheid en inzet van de medewerker spelen hierbij een rol. Bij complexe vraagstukken werken we samen met gespecialiseerde partners.

Neem contact op

Wil je werken aan het duurzaam inzetbaar houden van jouw medewerkers? Wil je onderzoeken wat wij voor jouw medewerkers kunnen betekenen? Of wil je gewoon even sparren?  We zorgen ervoor dat jouw medewerkers weer goed mee kunnen draaien in het team en optimaal kunnen presteren. 

8 + 7 =

Open chat